The Papal Order of Saint Gregory the Great


Latin: Ordo Sancti Gregorii Magni
Italian: Ordine di San Gregorio Magno

Established 1 September 1831

Motto: Pro Deo et Principe

Knight / Dame Grand Cross of the First Class (GCSG / DCSG)
Knight / Dame Commander with Star (KC*SG / DC*SG)
Knight / Dame Commander (KCSG / DCSG)
Knight / Dame (KSG / DSG)

The Order of Saint Gregory the Great was founded by Gregory XVI on September 1, 1831. It is named for Pope Saint Gregory I, otherwise known as Gregory the Great. It is awarded in four classes and two divisions. The division are Military and Civil. The grades are, from highest to lowest, Knight Grand Cross (1st class), Knight Commander with Star (2nd class)*, Knight Commander (3rd class), and Knight (4th class). Since 1994 women have been admitted to the Order as Dames in the same grades and divisions as men. The insignia and uniforms were detailed in a Papal Bull of May 30, 1834. The 2nd class grade was originally a lower grade of Knight Grand Cross. Pope Saint Pius X modified the Order on February 7, 1905 to rename the 2nd class as Knight Commander with Star in order to parallel the grades of the Order of Saint Pius IX and the Order of Saint Sylvester. It is also worth noting that it was also this same Pope who gave Papal knights a place of honor in Papal processions and ecclesiastical ceremonies.

As with all Orders of the Holy See, there is no set method of nomination for this Order. The Holy See is free to nominate and award in any manner in which she sees fit. However, awards of the Order of Saint Gregory the Great are typically made on the recommendation of Diocesan Bishops or Archbishops or Nuncios for special merit or service. If it is processed through the local Bishop, then the usual procedure is for that Bishop to nominate the candidate through the appropriate Apostolic Nuncio, who then forwards the recommendation to the Cardinal Secretary of State in Rome. Awards are also sometimes made on specific recommendation of members of the Roman Curia. Specific procedures can vary. Upon approval, a diploma is issued in Latin (with the candidate's forenames also translated into Latin where possible), and it is signed in almost every case on behalf of the Roman Pontiff by the Secretary of State of the Vatican. The award also usually requires the payment of a nominal "tax" to cover expenses concerned and support the work of the Church. It may be paid by the recipient or by someone else on his behalf.


Hat of the Order of Gregory the Great

Author Guy Stair Sainty states in an essay that "[unlike] membership of the Military Orders (Malta, the Holy Sepulcher), membership of the Order of Saint Gregory does not impose any special obligations. It is thus the preferred award to acknowledge an individual's particular meritorious service to the Church" ("The Papal Order of Saint Gregory the Great," Guy Stair Sainty, date unknown). While Vatican reforms no longer confer a special status on Papal knights, the receipt of a Papal knighthood ought to serve as an impetus for service on the part of the recipient. Sometimes non-Catholics receive the honor.

The insignia of the Order of Gregory the Great follows the standards for Papal decorations. The Grand Cross is worn suspended from a broad ribbon over the right shoulder, with a star worn on the left breast. The two grades of Commander wear the badge suspended from a ribbon about the neck, the Knight of the 2nd class also wearing a star. Simple Knights wear the badge from a ribbon drape on the left breast. The uniform has a green jacket and a plumed hat and is worn with a sword. It becomes more elaborate with increased rank. Ladies do not wear the uniform. The ribbon for a Dame Grand Cross is more narrow than that of the Knight Grand Cross. The trophy from which the badge is suspended is, strictly speaking, different for the military division. However, in practice the trophy of the civil division is usually worn by members of both divisions.

The Order may be presented simply by the receipt of the diploma, or there may be a simple or formal investiture. This is at the discretion of the nominating Bishop. Only rarely are ceremonies conducted in the Vatican, and usually this is for major public figures, heads of state, or other diplomatic officials.

There is no single authoritative source of the membership of the Order of Saint Gregory the Great. As the award of Papal knighthoods now no longer conveys special status, it is unusual for them to be published in Acta Apostolicae Sedis (Philippe Levillain, ed. John W. O'Malley, tr. The Papacy: An Encyclopedia (2002) vol. ii s.v. "Nobility, Roman"). Some private associations of knights around the world maintain their own lists, but these speak only to their own membership. These organizations include the Associazione Decorati Apostolica Sede, the Associazione Decorati Pontifici, the College of Pontifical Honorees, and the Association of Papal Orders in Great Britain. Additionally, some individual scholars and enthusiasts have attempted to give definitive numbers of recipients of Papal honors by country. Due to the nature of the award, these lists are always incomplete.

* This grade is often referred to as Grand Officer, but in the context of Papal orders, it is most properly called Commander with Star.

 The Papal Bull founding the Order of Saint Gregory the Great

BREVE GREGORII PP. XVI PRO INSTITUTIO EQUESTRIS ORDINIS S. GREGORII MAGNI

GREGORIUS PP. XVI

AD perpetuam rei memoriam.— Quod summis quibusque Imperatoribus maximae curae est praemia virtutis et insignia honoris et monumenta laudis iis decernere, quos optime de re publica meritos noverint, id et Romani Pontifices Praedecessores Nostri praestare pro personarum, temporum, actuumque ratione consueverunt erga eos, qui Sanctae Romanae Ecclesiae imperium ope, armis, consiliis, aliisque recte factis iuvarent. Haec reputantibus Nobis, ac de honore iis habendo deliberantibus, qui fidelem assiduamque asperioribus etiam temporibus operam Principatui navarunt, placuit ex more institutoque maiorum Ordinem Equestrem constituere, in quem homines spectatae in Sedem Apostolicam fidei ex Summorum Pontificum auctoritate cooptentur, quos vel praestantia generis, vel gloria rerum gestarum, vel insignum munerum procuratione, vel demum gravibus aliis ex causis dignos ipsi censuerint qui publico Pontificiae dilectionis testimonio honestentur. Inde enim nedum praemium virtuti conferri, sed et stimulos addi ceteris palam est quibus ad bonum rectumque impensius in dies excitentur. Quare hisce Nostris Apostolicis Literis Equestrem Ordinem constituimus, quem, et ex praecipuo Nostrae in Sanctissimum Praedecessorem Gregorium Magnum venerationis affectu, et ob assumptum ipsius Nomen quando Humilitati Nostrae impositum Pontificatum suscepimus, a Sancto Gregorio Magno volumus nuncupari; reservantes Nobis ac Romano Pontifici pro tempore existenti ius eligendi Equites Equites, quos constet virtutum laude, conditionis honestate, splendore munerum, atque eximia in rebus gerendis sedulitate, communi demum bonorum suffragio commendari. Erit porro peculiare Ordinis Insigne Crux octangula ex auro artificiose elaborata, rubram superficiem habens, in cuius medio, veluti parvo in numismate, extet affabre caelata imago S. Gregorii Magni. Taenia ad eam sustinendam erit serica rubra, cuius extrema ora flavo colore distinguatur. Cum vero stati quidam in Equestribus Ordinibus gradus dignitatem illorum, qui iisdem accensentur, designent, quatuor in Gregoriano Ordine gradus Equitum praefinimus; quorum primi Equites Magnae Crucis primae classis, secundi Equites Magnae Crucis secundae classis, tertii Equites Commendatores, quarti Equites simpliciter nuncupabuntur. Serica fascia praelonga binis Ordinis coloribus picta, dextero humero imposita, transversaque ad latus sinistrum propendens, et magnam Crucem sustinens, Insigne erit Equitum primi generis; qui insuper medio sinistro latere pectoris innexam vestitui gestabunt alteram maiorem Crucem radiis undique ac gemmis circumornatam, opereque magnifico caelatam. Equites secundae classis Crucem magnam, instar Numismatis, latere pectoris sinistro habebunt, praeter Crucem alteram grandem collo ex fascia serica appensam. Equites Commendatores Crucem magnam gerent, quae e fascia collo inserta dependeat; privilegio tamen carebunt ferendi pracdictum numisma seu Crucem alteram in latere pectoris sinistro. Equites quarti ordinis Crucem parvam, iuxta communem Equitum morem, ad pectus apponent in parte vestis sinistra. Ceterum eos omnes, qui publico hoc Pontificiae voluntatis testimonio sint honestati, monitos volumus ut animadvertant sedulo praemia virtutibus addici, nihilque diligentius curandum ipsis esse quam ut rebus praeclare gestis expectationem ac fiduciam quam excitarunt cumulate sustineant, delatoque sibi honore dignos sese in dies magis exhibeant. Haec quidem suscepti huiusce consilii ratio est, haec praecipua muneris ipsius conditio, cui apprime satisfiet constanti erga Deum et Principem fide, prout in aversa Crucis parte scriptum est; atque ita boni omnes et ii praesertim, quorum maxime interest ob Ordinis coniunctionem, de fausto felicique Nostri Instituti progressu gratulabuntur. Haec statuimus ac declaramus non obstantibus in contrarium facientibus, etiam speciali mentione dignis, quibuscumque. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die 1 Septembris MDCCCXXX1, Pontificatus Nostri anno primo.

TH. CARD BERNETTI

___________________________________

BREVE GREGORII PP. XVI PRO TRIBUS TANTUM GRADIBUS IN EQUESTRI GREGORIANO ORDINE SERVANDIS
ET PRO INSIGNIBUS SINGULORUM GRADUUM PROPRIIS STATUENDIS

GREGORIUS PP. XVI

AD perpetuam rei memoriam.—Cum amplissima honorum munera iure meritoque parta hominum mentes atque animos ad virtutem amplectendam, gloriamque assequendam vel maxime excitent atque inflamment, tum Romani Pontifices provide sapienterque praecipuos honorum titulos iis tribuere ac decernere semper existimarunt, qui egregiis animi ingeniique dotibus praestantes nihil non aggrediuntur, nihilque intentatum relinquunt, ut de Christiana et Civili Republica quam optime mereri conentur. Hac sane mente in ipso Pontificatus Nostri exordio, ob tantam temporum asperitatem iniucundo ac permolesto, singulare praemium rectefactis impertiri, itemque ad suas cuique partes demandatas impensius oboundas quoddam veluti incitamentum addere in animo habentes illis praesertim viris, qui singulari studio, consilio, fide, integritate Nobis et Romanae Petri Cathedrae omni ope atque opera adhaererent, novum Equestrem Ordinem instituere decrevimus, quem ob praecipuum Nostrae in Sanctissimum Praedecessorem Gregorium Magnum venerationis affectum, et ob assumptum ipsius Nomen quando ad Universae Ecclesiae regimen evecti fuimus, a Sancto Gregorio Magno voluimus nuncupari.

Quapropter Apostolicas dedimus Literas die primo Septembris Anno MDCCCXXXI Annulo Piscatoris obsignatas, quarum vi omnibus notam perspectamque fecimus novi Gregoriani Ordinis institutionem, simulque praescripsimus eius Insigne Crucem esse octogonam exauro affabre elaboratam, rubra superficie imaginem S. Gregorii Magni in medio referentem, tacnia serica rubra, extremis oris flava, sustinendam. Clare insuper significavimus quibus dotibus viros hoc honore decorandos praeditos esse oporteat, Nobisque et Romanis Pontificibus Successoribus Nostris ius reservavimus eiusmodi Equites renuntiandi, quos virtutis et religionis laude, conditionis honestate, muneris splendore, eximia in rebus gerendis sedulitate, communi denique bonorum suffragio pateat esse commendatos. Ad desinandam autem eorum dignitatem, qui huic Ordini sunt adscribendi, Nobis opportunum vide sapienterque praecipuos honorum titulos iis tribuere ac decernere semper existimarunt, qui egregiis animi ingeniique dotibus praestantes nihil non aggrediuntur, nihilque intentatum relinquunt, ut de Christiana et Civili Republica quam optime mereri conentur. Hac sane mente in ipso Pontificatus Nostri exordio, ob tantam temporum asperitatem iniucundo ac permolesto, singulare praemium rectefactis impertiri, itemque ad suas cuique partes demandatas impensius obeundas quoddam veluti incitamentum addere in animo habentes illis praesertim viris, qui singulari studio, consilio, fide, integritate Nobis et Romanae Petri Cathedrae omni ope atque opera adhaererent, novum Equestrem Ordinem instituere decrevimus, quem ob praecipuum Nostrae in Sanctissimum Praedecessorem Gregorium Magnum venerationis affectum, et ob assumptum ipsius Nomen quando ad Universae Ecclesiae regimen evecti foimus, a Sancto Gregorio Magno voluimus nuncupari. Quapropter Apostolicas dedimus Literas die primo Septembris Anno MDCCCXXXI Annulo Piscatoris obsignatas, quarum vi omnibus notam perspectamque fecimus novi Gregoriani Ordinis institutionem, simulque praescripsimus eius Insigne Crucem esse octogonam ex auro affabre elaboratam, rubra superficie imaginem S. Gregorii Magni in medio referentem, taenia serica rubra, extremis oris flava, sustinendam. Clare insuper significavimus quibus dotibus viros hoc honore decorandos praeditos esse oporteat, Nobisque et Romanis Pontificibus Successoribus Nostris ius reservavimus eiusmodi Equites renuntiandi, quos virtutis et religionis laude, conditionis honestate, muneris splendore, eximia in rebus gerendis sedulitate, communi denique bonorum suffragio pateat esse commendatos. Ad designandam autem eorum dignitatem, qui huic Ordini sunt adscribendi, Nobis opportunum visum est eumdem ipsum in quatuor classes dividere; quarum altera Equitibus Magna Crucis primi ordinis, altera Equitibus Magnae Crucis secundi ordinis, tertia Equitibus Commendatoribus, quarta Equitibus tantummodo constat. Praescripsimus idcirco, ut Equites a Magna Cruce primi ordinis magnam Crucem e serica fascia praelonga binis Ordinis coloribus picta, dextero humero imposita, transversaque ad latus sinistrum descendente sustineant, ac praeterea medio sinistro pectoris latere innexam vesti gestent alteram maiorem Crucem radiis undique ac gemmis circumornatam: ut Equites a Magna Cruce secundae classis praeter magnam Crucem, ut supra appensam, medio sinistro pectoris latere alteram Crucem nullis coruscantibus gemmis refulgentem deferant: ut Equitibus Commendatoribus liceat Crucem magnam gerere, quae e fascia collo inserta dependeat, haud tamen Crucem alteram in latere pectoris sinistro: ut Equites demum quarti ordinis Crucem parvam ex communi Equitum more in parte vestis sinistra ad pectus apponant. Quin etiam ac removendum quodcumque discrimen, quod in hoc gestando Insigni posset contingere cuiusque Crucis shema typis excudi mandavimus, novis quibusque Equitibus una cum Di plomate tradendum. Iam vero, cum honoris ac dignitatis splendor eo magis refulgeat quc minor est eorum numerus quibus confertur, Nostris profecto fuisset in votis in Gregorianc Ordine constituendo eorum numerum praefinire, qui in singulas illius classes essent coop tandi. Sed quoniam eo tunc praecipue spectavimus, ut praemium iis potissimum repende remus, qui incorrupta fide et egregio in Nos atque hanc Sanctam Sedem studio et obse quio effervescentes id temporis seditionis impetus propulsarent, et Religionis causam a Civilem Apostolicae Sedis Principatum pro viribus tuerentur, haud potuimus extemple consilia Nostra certis quisbusdam limitibus circumscribere. Nunc vero rebus divini Numinis ope conversis, atque exoptato in Pontificiis Nostris Provinciis ordine restituto, cum fi dis fortibusque viris mercedem proposuerimus, in eam venimus sententiam, aliquid ircommemoratis Nostris Literis immutare, pluraque etiam ab integro decernere, quae ac eiusdem Ordinis splendorem augendum maiestatemque amplificandam pertinere posse vi dentur. Hisce igitur Literis statuimus atque mandamus, ut posthac ex utraque classe Magnae Crucis una tantum constet, cui nomen erit primae classis. Nobis vero et Romanic Pontificibus Successoribus Nostris reservamus Magna Cruce gemmis ornata in peculiaribus quibusdam casibus eos decorare, qui Nostro eorumdemque Successorum Nostrorum iudicio singulari ratione honestandi videantur. Quapropter eos omnes qui Magnam Crucem secundae classis iam fuerint adepti, ad primam classem pertinere omnino volumus et declaramus. Itaque deinceps Gregorianus Ordo tribus tantummodo constabit classibus, nempe Equitibus a Magna Cruce, Commendatoribus et Equitibus. Numerum autem cuiuslibet ex tribus iis classibus praefinire volentes, quemadmodum in pluribus Militiis vel Equestribus Ordinibus provide sapienterque factum est et Nos ipsi vehementer optabamus. plena Auctoritate Nostra edicimus atque praecipimus ut Equites a Magna Cruce numerum triginta non praetergrediantur: Commendatores septuaginta, Equites demum tercenti esse possint. Quem quidem singularum classium Equitum numerum pro iis tantum viris, qui Civili Apostolicae Sedis Principatui subsunt praescriptum volumus; proptereaquod ad Nostrum et Successorum Nostrorum arbitrium semper pertinebit homines etiam exterarum gentium in cuiusque classis coetum praeter hunc numerum adlegere. Praeterea, ut huius Ordinis ratio perpetuo servetur neque temporis lapsu diuturna vetustate ullatenus immutetur, mandamus ut Summus ab Actis Gregoriani Ordinis seu, ut dicitur, Magnus Cancellarius sit S. R. E. Cardinalis a Brevibus Apostolicis Literis; penes quem Equitum nomina, gradus, admissionis dies, ac numerus diligenter servetur. Haec decernimus atque statuimus, non obstantibus editis Nostris Literis, de quibus habitus est sermo, nec etiam speciali mentione dignis in contrarium facientibus quibuscumque. Nobis quidem sperare fas est novam hanc consilii Nostri instaurationem optatum exitum assequuturam, eosque simili honore auctos vel in posterum augendos votis Nostris ac fini, ad quem referentur, quam cumulatissime responsuros, ac Pontificia benevolentia magis magisque dignos futuros, praesertim quod ipso in Insigni inscriptum legant hoc munus eorum potissimum esse, qui PRO DEO ET PRINCIPE vel maxime praestant. Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die xxx Maii MDCCCXXXIV, Pontificatus Nostri anno quarto.

PRO DOMINO CARD. ALBANO

A PICCHIONI substitus

EX CANCELLARIA ORDINUM EQUESTRIUM

DIE 7 FEBRUARII 1905

SS.mus Dominus Noster Pius PP. X, animo repetens omnia, quae sive ad homines virtute formandos sive ad praemia eisdem pro rectefactis rependenda ab Apostolica Sede proveniunt, iis legibus iugiter moderanda esse, quibus et decori eiusdem S. Sedis et congrue rationi consultum sit, opportune mentem suam ad Equestres Ordines admovit.

Hinc est quod re acta cum infrascripto Cardinali a Brevibus, magno Equestrium Ordinum Cancellario, praeter ordinationes de ceteris Equestribus Ordinibus hoc ipso die latas, volüit ut quae etiam de Gregoriani Ordinis vestibus et Insignibus propriis illorumque usu adhuc non satis certa et definita viderentur, servata eiusdem Ordinis, quae hactenus usu venit, in Civilem unam et Militarem alteram Classem partitione, omnia forent adamussim statuta per leges quae hic sequuntur:

 

Regulations issued regarding the Class of Knight Commander with Star

PRO EQUITIBUS COMMENDATORIBUS CUM NUMISMATE CLASSIS CIVILIS

Vestis e panno viridi nigrante siet in longos post tergum producta limbos.

Opera phrygia, omnia acu picta ex argento, circa collum, extremas manicas et supra peras laciniae sint quernea folia referentes, et dentata tacniola quae extremas totius vestis oras circumeat.

Novem pectori globuli: tres vero sint, minoris moduli, manicis.

Posteriores vestis limbi inter utramque peram duobus maioribus globulis, nec non corona querna decorentur; ipsisque peris tres subsint globuli minores.

Femoralia praelonga sunto e panno viridi nigrante; fascia ornentur ex argento querneis foliis intexta, cuius altitudo quatuor centesimarum metricae mensurae partium siet.

Galero nigro ex sericis coactilibus, duplici transversa utrinque et circum ducta limbos, ut in schemate, nigra undati operis fascia ac parvo argenteo flocco in utraque cuspide distincto, nigra superemineat pluma; eique Insigne Pontificium quatuor ex argento funiculis globulo coniunctis innexum sit.

Globuli, omnes ex argento, Crucem Ordinis caelato opere referent.

Item et ensis argenteo cingulo suffultus Crucem Ordinis, prout a schemate apparel, in capulo caelatam referat; capulus ipse sit e concha albida ornatus auro, cum aureo dependente fimbriato funiculo; vagina e corio nigro aureis fulcro et cuspide terminetur.

Praeter Crucem, non aliter ac serica taenia e collo dependentem, Numisma Ordinis argenteum sinistro pectoris lateri ingestum deferre fas esto.

Crucem corona laurea ex enchausto viridi ut in schemate, parve taenia ex auro inferius vincta, superemineat.

Crux, Numisma, globuli quoad formas et modulos, sic et tacnia quo ad colores et altitudinem a schemate non different.

ALOISIUS CARD. MACCHI

MAGNUS CANCELLARIUS ORDINUM EOUESTRIUM

 

 

 

 

Copyright 1996-2012 Knighthood Information Center.